karjaar.lidl.ee

Lidl Eesti
Tööpakkumised Sisenen Järjehoidja

Privaatsuspoliitika

Andmekaitse Lidlis

(Versioon 7.0, seisuga 09.02.2023)

 

Andmekaitset puudutav teave meie karjäärilehe, värbamisportaali ja kandideerimisavalduse esitamise kohta

Täname, et tunnete huvi Lidli andmekaitse vastu. Soovime teile pakkuda meie veebiportaalide külastamisel ja Lidlis töökohtadele kandideerimisel ohutut ja turvalist kogemust (karjäärileht ja värbamisportaal). Isikuandmete kaitsmine on vaid üks viis kvaliteetse klienditeeninduse pakkumiseks.

1. Karjäärilehel

Järgmises andmekaitseteatises saate teada, millisel viisil ja millises ulatuses teie isikuandmeid töödeldakse, kui külastate meie karjäärilehte. Isikuandmed kujutavad endast teavet, mida saab otseselt või kaudselt teiega seostada. Andmekaitse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmäärus ja Isikuandmete kaitse seadus (IKS).

2. Meie värbamisportaalis profiili loomine

Täname, et tunnete huvi karjääri vastu Lidlis. Järgmistes punktides teavitame teid sellest, milliseid andmeid me töötleme, kui külastate värbamisportaali.

3. Kandideerimine

Järgmises punktis selgitame, milliseid teilt saadud andmeid me konkreetsele ametikohale kandideerimisel töötleme.

4. Teie õigused andmesubjektina