karjaar.lidl.ee

Lidl Eesti
Tööpakkumised Sisenen Järjehoidja

Privaatsuspoliitika

Andmekaitse lehel karjaar.lidl.ee
(versioon 6.0; seisuga 10.09.2020)

Andmekaitse-eeskiri

Meil on hea meel, et tunnete huvi meie kodulehe andmekaitse vastu. Me soovime, et tunneksite ennast meie kodulehekülge külastades kindlalt ja turvaliselt ning peaksite meie andmekaitse rakendamist kliendile suunatud kvaliteeditunnuseks.

Järgnevad andmekaitseviited teavitavad teid isikuandmete töötlemise viisist ja ulatusest meie kodulehe külastamise ajal. Isikuandmed on teave, mis seostub otseselt või kaudselt teie isikuga või mida saab teiega seostada. Andmekaitse seaduslikuks aluseks on eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärus (ELIKÜM) ning Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadus.

Sisukord
1.    Ülevaade

2.    Meie veebilehe külastamine

3.    Küpsiste jm sarnaste tehnikate kasutamine kasutusandmete töötlemisel

4.    Kontakt e-posti vahendusel / telefonikõned

5.    Edastamine kolmandates riikides asuvatele vastuvõtjatele

6.    Seotud sisu
   6.1    YouTube’i videod
   6.2    Bing-kaardid

   6.3 Facebook Pixel

7.    Teie õigused
  7.1    Õigus tutvuda andmetega ELIKÜM-i artikli 15 järgi
  7.2    Õigus andmete parandamisele ELIKÜM-i artikli 16 järgi
  7.3    Õigus andmete kustutamisele ELIKÜM-i artikli 17 järgi
  7.4    Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele ELIKÜM-i artikli 18 järgi
  7.5    Õigus andmete ülekandmiseks ELIKÜM-i artikli 7.5 järgi
  7.6    Õigus esitada vastuväiteid ELIKÜM-i artikli 21 järgi
  7.7    Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveastusele vastavalt ELIKÜM aritklile 77

8.    Kontaktisik
  8.1    Kontaktisik teie andmekaitseõiguste küsimustes või nende kasutamisel
  8.2    Kontaktisik andmekaitse küsimustes

9.    Töötlemise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed ning ettevõtte andmekaitseametniku kontaktandmed
 
1. Ülevaade
Meie veebilehe avamisel vahetatakse mitmesugust teavet teie lõppseadme ja meie serveri vahel. Sealjuures võib tegemist olla ka isikuandmetega. Selliselt kogutud teavet kasutatakse muuhulgas meie veebilehe optimeerimises või selleks, et kuvada teie lõppseadme brauseris reklaami.  


2. Meie veebilehe külastamine
Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus
Meie veebilehe külastamisel saadetakse teie lõppseadmes kasutatava brauseri vahendusel automaatselt ja ilma et te selleks midagi tegema peaksite

  • päringut tegeva interneti kasutamist võimaldava seadme IP-aadress,
  • päringu kuupäev ja kellaaeg,
  • vaadatud faili nimi ja URL,
  • veebisait/rakendus, mille kaudu päring tehti (eelnevalt külastatud internetiaadress),
  • brauser, mida te kasutate, ja vajaduse korral ka teie internetühendusega arvuti operatsioonisüsteem, samuti
  • internetiühenduse pakkuja nimi, mis salvestatakse meie veebilehe serverile ja ajutiselt nn logifaili järgmistel eesmärkidel:
  • sujuva side algatamise tagamiseks,
  • meie veebilehe / rakenduse mugava kasutamise tagamiseks,
  • süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse analüüsimiseks.


Kui Te olete kas oma brauseris või operatsioonisüsteemis või muudes oma lõppseadme seadetes lubanud nn geolokatsiooni, kasutame me seda funktsiooni, et pakkuda Teile teie asukohale vastavaid, individuaalseid teenuseid (nt Teie asukohale lähimaid tööpakkumisi). Me töötleme selliselt töödeldud asukohaandmeid üksnes sellel eesmärgil.
IP-aadressi töötluse õiguslik alus on ELIKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi tuleneb ülal loetletud andmetöötluse eesmärkidest.


Salvestamise kestus / salvestamise kestuse määramise kriteeriumid
Andmeid salvestatakse seitsmeks päevaks ja kustutatakse seejärel automaatselt. Kui te lõpetate meie veebilehe kasutamise, kustutatakse geolokalisatsiooniandmed.


3. Küpsiste jm sarnaste tehnikate kasutamine kasutusandmete töötlemisel
Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus
Meie, Lidl Eesti OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, kasutame oma veebilehtedel niinimetatud küpsiseid.
Teie nõusolek hõlmab küpsiste jms tehnoloogiate kasutamist  kasutusandmete kasutamist kõikidel www.karjaar.lidl.ee (alam)domeenidel.


Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse teie lõppseadmesse (sülearvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefoni jne), kui te külastate meie veebisaiti. Küpsised ei kahjusta teie lõppseadet, need ei sisalda viiruseid, Trooja hobuseid ega muud pahavara. Küpsisesse paigutatakse teave, mis tuleneb seosest konkreetselt kasutatud lõppseadmega. See ei tähenda, et me saaksime selle kaudu teada teie identiteedi.


Küpsiste jms tehnoloogiate kasutamine kasutusandmete töötlemiseks toimub - vastavalt küpsise vms tehnoloogia kategooriale - järgmistel eesmärkidel:
•    Tehniliselt vajalik: Need on küpsised ja sarnased meetodid, ilma milleta ei ole teil võimalik meie teenuseid kasutada (nt meie veebisaidi / teie soovitud funktsioonide korrektseks kuvamiseks, teie registreerimise salvestamiseks sisselogimispiirkonda).
•    Mugavus: Neid tehnoloogiaid kasutades on meil võimalik arvesse võtta teie tegelikke või eeldatavaid eelistusi meie veebisaidi mugavaks kasutamiseks. Teie seadistuste alusel on meil näiteks võimalik kuvada veebisaiti teile sobivas keeles. Lisaks väldime sel viisil teile pakkumiste kuvamist, mis teie piirkonnas ei ole võib-olla saadaval.
•    Statistika: Need tehnoloogiad võimaldavad meil koguda anonüümset statistikat meie teenuste kasutamise kohta. See võimaldab meil näiteks otsustada, kuidas saaksime oma veebisaiti veelgi paremini kasutajate harjumustele kohandada.
•    Turundus: See võimaldab meil teile näidata teie kasutuskäitumise analüüsi põhjal sobivat reklaamisisu. Teie kasutuskäitumist saab ka kasutajatunnuse (kordumatu identifikaatori) abil jälgida mitmesuguste veebisaitide, veebilehitsejate või lõppseadmete kaudu.


Ülevaatliku teabe kasutatud küpsiste ja muude tehnoloogiate, samuti töötlemise eesmärkide, salvestamise aegade ja näiteks kaasatud kolmandate pakkujate kohta leiate siin.


Küpsiste ja muude sarnaste tehnikate kasutamise raames kasutusandmete töötlemise eesmärgil töödeldakse sõltuvalt eesmärgist  eelkõige järgmist liiki isikuandmeid:
Tehniliselt vajalik
•    Nõusolek küpsise-eelistustega.


Mugavus:
•    seaded, mida kasutatakse kaartide väljastamise optimeerimiseks
•    viimati vaadatud töökoha väljastamine
•    märgistatud töökohtade väljastamine


Statistika:
•    Pseudonüümitud kasutusprofiilid koos teabega meie veebisaidi kasutamise kohta. Nende hulka kuulub eelkõige:
o    veebilehitseja tüüp/versioon,
o    kasutatud operatsioonisüsteem,
o    Referrer-URL (eelmine külastatud lehekülg),
o    pöörduva arvuti hostinimi (IP-aadress),
o    serveripäringu kellaaeg,
o    individuaalne kasutajatunnus ja
o    käivitatud sündmused veebisaidil (surfamiskäitumine).
•    IP-aadress anonüümitakse korrapäraselt, nii et selle kaudu teie isiku kohta järelduste tegemine on põhimõtteliselt välistatud.
•    Kasutajatunnuse enda põhjal ei ole meil võimalik teie isiku kohta järeldusi teha.
Turundus
•    Pseudonüümitud kasutusprofiilid koos teabega meie veebisaidi kasutamise kohta. Nende hulka kuulub eelkõige:
o    IP-aadress,
o    individuaalne kasutajatunnus,
o    võimalik huvi toodete vastu,
o    käivitatud sündmused veebisaidil (surfamiskäitumine).  
•    IP-aadressid anonüümitakse korrapäraselt, nii et nende kaudu teie isiku kohta järelduste tegemine on põhimõtteliselt välistatud.
•    Kasutajatunnuse enda põhjal ei ole meil võimalik teie isiku kohta järeldusi teha. Jagame kasutajatunnust ja sellega seotud kasutusprofiile vajaduse korral reklaamivõrkude pakkujate kaudu kolmandate isikutega.


Mugavus-, statistika- ja turundusküpsiste kasutamise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt ELIKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a. Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on ELIKÜM-i artikli 6 lõige 1 punkt f, st me töötleme Teie andmeid seoses meie õigustatud huviga kuvada meie veebilehte koos sellel kujutatuga täielikult toimivana.


Teil on tulevikus igal ajal võimalik oma nõusolek kas tagasi võtta või seda muuta. Klikkige selleks lihtsalt siia ja tehke oma valik. Eemaldades eelnevalt märgistatud kastikestest vastavad linnukesed võtate te lihtsalt ja keerukuseta oma nõusoleku vastavateks töötlemise eesmärkideks tagasi.


Vastuvõtja / vastuvõtjate kategooriad
Me kasutame küpsiste jms sarnaste tehnikate abil kasutusandmete  töötlemise käigus teatud asjaoludel spetsialiseerunud teenusepakkujaid, eriti veebiturunduse valdkonnas. Need töötlevad Teie andmeid meie tellimusel volitatud töötlejana, nad on hoolikalt välja valitud ja vastavalt ELIKÜM-i artiklile 28 lepinguliselt kohustatud. Kõik meie küpsiseseadetes pakkujatena nimetatud etttevõtted tegutsevad meie jaoks volitatud töötlejana.


Salvestamise kestus / salvestamise kestuse määramise kriteeriumid
Küpsiste salvestamise aeg on leitav meie küpsiseseadete alt. Kui „protsessi“ veerus on toodud andmena „püsiv“ (persistent), salvestatakse küpsis püsivalt kuni vastava nõusoleku tagasivõtmiseni. Seansimälu salvestamise kestus  (Session storage) on piiratud vastava seansi ajaga ja lõpeb brauseri sulgemisel.


4. Kontakt e-posti vahendusel / telefonikõned
Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus
Loomulikult käsitleme me isikuandmeid, mida te meile e-posti teel saadate või telefonitsi teada annate, konfidentsiaalsetena. Me kasutame teie andmeid üksnes eesmärgistatult, teie päringu töötlemiseks. Andmetöötluse õiguslik alus on ELIKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f või artikli 6 lõige 1 punkt b, Meie ja Teie samaaegne (õigustatud) huvi andmetöötluse vastu tuleneb eesmärgist vastata Teie päringutele, vajadusel lahendada olemasolevad probleemid ja seega säilitada ja toetada Teie rahulolu meie veebisaidi kasutajana.


Vastuvõtja / vastuvõtjate kategooriad
Me välistame põhimõtteliselt andmete edastamise kolmandatele isikutele. Erandkorras töötlevad meie tellimusel andmeid volitatud töötlejad. Nad on hoolikalt välja valitud ja me auditeerime neid ning sõlmime nendega lepingud ELIKÜM-i artikli 28 järgi.


Salvestamise kestus / salvestamise kestuse määramise kriteeriumid
Kõik isikuandmed, mille annate meile päringutes (soovitus, kiitus või kriitika) e-posti või telefoni teel, kustutatakse või muudetakse hiljemalt  3 kuu pärast antud lõplikku vastust anonüümseks. Kogemused on näidanud, et 3 kuu möödumisel ei esitata tavaliselt enam meie vastuste kohta küsimusi. Oma õiguste kasutamisel (vt all) salvestatakse pärast lõplikku vastust Teie isikuandmed  3 aastaks  tõendamise otstarbel, et andsime Teile piisavalt teavet ja et seadusest tulenevatest nõuetest peetakse kinni.


5. Vastuvõtja väljaspool Euroopa Liitu

Google LLC ja Facebook‘iga tehtava koostöö raames töödeldakse eelnimetatud andmeid statistilistel ja turundusega seotud eesmärkidel reeglina ka USA-s asuvates serverites.

Info selle kohta, millisel määral me edastame andmeid kolmandates riikides (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele) vastuvõtjatele, on leitav vastuvõtjate / vastuvõtjate kategooriate andmestikust vastava andmetöötuse kirjelduses. Mõnede kolmandate riikide puhul tunnistab Euroopa Komisjon nn piisavat kaitset käsitlevate otsusega, et eksisteerib andmekaitsestandard, mille tase on võrreldav Euroopa Majandusruumi omaga. Nende riikide loeteluga saate tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Kui riigil puudub võrreldava tasemega andmekaitsestandard, järgime me, et andmekaitse oleks piisaval määral tagatud muude meetmetega. See võib toimuda näiteks siduvate ettevõtte-eeskirjade abil, Euroopa Komisjoni isikandmete kaitsmise standardsete lepingupunktide kaudu, sertifikaatide või tunnustatud käitumiskoodeksite abil. Kui Te soovite saada selle kohta täpsemat teavet, palun pöörduge meie andmekaitsespetsialisti poole (punkt 9).


6. Seotud sisu
6.1 YouTube‘i videod
Me oleme oma veebipakkumistega sidunud YouTube’i videosid, mis on salvestatud veebilehel http://www.YouTube.com ning mida saab taasesitada otse meie veebilehelt. Need kõik on seotud „laiendatud andmekaitserežiimiga”, mis tähendab, et YouTube'ile ei saadeta teie kui kasutaja kohta mingeid andmeid, kui te ei vaata videoid. Andmed edastatakse alles siis, kui te vaatate videoid. Me ei saa sellist andmete ülekannet mõjutada.


Täiendavat teavet YouTube’i andmekogumise ja ulatuse kohta, mis toimub ka USA serverites, leiate pakkuja andmekaitse-eeskirjadest. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et kaitsta oma privaatsust. YouTube’i aadress ja andmekaitseviited: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; https://www.google.de/intl/ee/policies/privacy/.


6.2 Bing-kaardid
Me kasutame sellel veebisaidil Bing-kartide pakkumist. See võimaldab meil kuvada teile interaktiivseid kaarte otse meie veebisaidil ning võimaldab teil mugavalt kasutada kaardifunktsiooni teie läheduses paiknevate tööpakkumiste leidmiseks.
Bing-kaarte kasutatakse, et kujutada meie veebipõhiseid pakkumisi atraktiivsemalt ja võimaldada hõlpsamalt üles leida meie veebisaidil nimetatud kohti. See on õigustatud huvi vastavalt ELIKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile f.


Meie veebisaiti külastades saab Bing-kartide pakkuja Microsoft Corporation teabe teie sisenemise kohta meie veebisaidi asjaomasele alamlehele. Bing-kaartide funktsioonide kasutamiseks on vajalik internetisuhtluse raames töödelda teie IP-aadressi. Neid töödeldakse reeglina Microsofti serveris USA-s.


Me ei saa mõjutada Bing-kaartide konkreetset andmetöötlust. Täiendavat teavet Bing-kaartide andmetöötluse eesmärgi ja ulatuse kohta leiate pakkuja andmekaitse-eeskirjadest. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et kaitsta oma privaatsust. Bing-kaartide aadress ja andmekaitse-eeskirjad: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

6.3 Facebook Pixel

Seoses Facebooki pixeli kasutamisega pannakse meie veebisaidil teie nõusolekul küpsiseid (vt küpsiste sätteid andmekaitse alakategoorias „küpsised“, mille Teenuse pakkuja on Facebook). Pixeliga seotud andmetöötluse puhul on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (Facebook), lisaks meile ka ühine vastutav töötleja vastavalt ELIKÜM artiklile 4. Facebookiga tehtava koostöö aluseks oleva lepinguga saate tutvuda siin. Pixel kogub andmeid meie veebisaidi kasutamise kohta ja võrdleb neid Facebooki andmetega, et näidata teile meie reklaami, mis on kohandatud teile Facebooki veebisaitidel. Facebook kasutab andmeid ka oma veebireklaami ja kolmandate isikute reklaami eesmärgil vastavalt Facebooki andmepoliitikale. See sisaldab ka lisateavet selle kohta, kuidas te saate oma allpool kirjeldatud andmesubjekti õigusi Facebooki suhtes otse Facebooki vastu kasutada seoses teie Facebooki poolt töödeldud andmetega.

 

7. Teie õigused
7.1. Õigus tutvuda andmetega ELIKÜM-i artikli 15 järgi
ELIKÜM-i artikli 15 lõike 1 järgi on teil õigus taotluse alusel saada tasuta teavet andmete kohta, mida me oleme teie isiku kohta salvestanud. See hõlmab eelkõige:
•    isikuandmete töötlemise eesmärke,
•    töödeldavate isikuandmete kategooriaid,
•    vastuvõtjaid või vastuvõtjate kategooriaid, kellele avaldati või avaldatakse edaspidi teid puudutavaid isikuandmeid,
•    teid puudutavate isikandmete salvestamise kavandatav kestus või, kui konkreetseid andmeid selle kohta ei ole võimalik anda, salvestamise kestuse määramise kriteeriumeid,
•    olemasolevat õigust parandada või kustutada teid puudutavaid isikuandmeid, õigust piirata töötlemist vastutava isiku poolt või õigust esitada vastuväide sellisele töötlemisele,
•    õigust esitada kaebus järelevalvet teostavale asutusele,
•    kogu käsutuses olevat teavet andmete päritolu kohta, kui isikuandmeid ei saadud asjasse puutuvalt isikult,
•    teave ELIKÜM-i artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise kohta ning sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise töötlemise tähtsus ning prognoositavad tagajärjed andmesubjekti jaoks.


Kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, on teil õigus olla ELIKÜM-i artikli 46 järgi asjakohastest edastamisega seotud kaitsemeetmetest teavitatud.


7.2. Õigus andmete parandamisele ELIKÜM-i artikli 16 järgi
Teil on õigus meilt nõuda, et me parandaksime viivituseta teid puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava avalduse esitamise teel.


7.3. Õigus andmete kustutamisele ELIKÜM-i artikli 17 järgi
Teil on õigus meilt nõuda, et me kustutataks viivituseta teid puudutavad isikuandmed, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:
•    isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud,
•    te võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ELIKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a järgi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks,
•    te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ELIKÜM-i artikli 21 lõike 1 või lõike 2 järgi ja ELIKÜM-i artikli 21 lõike 1 alusel ei ole töötlemiseks ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid,
•    isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
•    isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita ette nähtud juriidilist kohustust,
•    isikuandmeid koguti seoses ELIKÜM-i artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega.
Juhul kui me oleme isikuandmed avalikustanud ja me oleme kohustatud need kustutama, võtame kättesaadavat tehnoloogiat ning rakendamise kulusid arvestades tarvitusele mõistlikud abinõud, sealhulgas tehnilised meetmed, et teavitada kõnealuseid isikuandmeid töötlevaid kolmandaid isikuid sellest, et te nõuate ka neilt kõnealustele isikuandmetele osutavate linkide või andmekoopiate või -korduste kustutamist.


7.4. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele ELIKÜM-i artikli 18 järgi
Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:
•    te vaidlustate isikuandmete õigsuse,
•    isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist,
•    vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või
•    te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes ELIKÜM artikli 21 lõike 1 kohase vastuväite, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.


7.5. õigus andmete ülekandmiseks ELIKÜM-i artikli 7.5 järgi
Teil on õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ning masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks, kui
•    töötlemine põhineb ELIKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktis a või artikli 9 lõike 2 punktis a osutatud nõusolekul või artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud lepingul ning
•    neid töödeldakse automatiseeritult.
Kui te kasutate andmete ülekandmise õigust, on Tetl õigus nõuda, et vastutav töötleja edastaks andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik.


7.6. Õigus esitada vastuväiteid ELIKÜM-i artikli 21 järgi
ELIKÜM-i artikli 21 lõike 1 eelduste korral eksisteerib õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid andmete töötlemise suhtes.


Eelnev üldine õigus esitada vastuväiteid kehtib kõikidele selles andmekaitse-eeskirjas kirjeldatud töötlemise eesmärkidele, mida töödeldakse ELIKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Erinevalt spetsiaalsele õigusele esitada vastuväiteid andmete töötlemisele reklaami eesmärgil (vt eelkõige punkt 3) oleme me ELIKÜM-i kohaselt kohustatud rakendama sellist üldist vastuväidet vaid siis, kui te nimetate selleks ülekaaluka tähtsusega põhjuseid, nt võimalikku ohtu elule või tervisele.


7.7. Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele vastavalt ELIKÜM artiklile 77
Teil on lisaks sellele õigus igal ajal esitada kaebus asjaomasele andmekaitse järelevalveasutusele. Selleks võite Te pöörduda Eesti Vabariigi andmekaitse järelvalvet teostavasse ametiasutusse, Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni.  


8. Kontaktisik  
8.1. Kontaktisik teie andmekaitseõiguste küsimustes või nende kasutamisel
Küsimustes, mis puudutavad veebisaiti või teie õiguste kasutamist teie andmete töötlemisel (andmekaitseõigused) võite te pöörduda meie klienditeeninduse poole:
Lidl Eesti OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn


8.2. Kontaktisik andmekaitse küsimustes
Kui teil on täiendavaid küsimusi oma andmete töötlemise kohta, võite pöörduda Lidli ettevõtte andmekaitsevoliniku poole (vt punkt 9).


9. Töötlemise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed ning ettevõtte andmekaitseametniku kontaktandmed
Andmekaitse-eeskirjad kehtivad andmete töötlemisele Lidl Eesti OÜ, A.H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn poolt („vastutav isik“) ja veebisaidi karjaar.lidl.ee jaoks.  Lidl Eesti OÜ   andmekaitseametnik on kättesaadav ülalnimetatud aadressil, andmekaitseametnikule, või aadressil A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, e-mail - andmekaitse@lidl.ee .