karjaar.lidl.ee

Lidl Eesti
Sisenen Sisenen Järjehoidja Järjehoidja

Lidli vabad ametikohad

Meil on hea meel, et tunned huvi Lidli tiimiga ühinemise vastu. Meie juures saad kogemuse rahvusvahelises töökeskkonnas ning mängida olulist rolli suure rahvusvahelise ettevõtte laienemisel Eestisse.

Vaatan tööpakkumisi
Tööpakkumised

Privaatsuspoliitika

Andmekaitse lehel karjaar.lidl.ee
(versioon 3.0; seisuga 25.09.2019)

Veebilehe andmekaitse tingimused ja teave
Meil on hea meel, et tunnete huvi selle vastu, kuidas meie veebilehel andmeid kaitstakse. Me soovime, et tunneksite ennast meie veebilehte külastades kindlalt ja turvaliselt ning peaksite meie andmekaitse meetmeid kliendile suunatud kvaliteeditunnuseks.
Järgnev andmekaitsealane teave annab Teile ülevaate isikuandmete töötlemise viisist ja ulatusest meie kodulehe külastamise ajal. Isikuandmed on teave, mis seostub otseselt või kaudselt Teie isikuga või mida saab Teiega seostada. Andmekaitse õiguslikuks aluseks on eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM).


Sisukord
1. Ülevaade.
2. Meie veebileheveebilehe külastamine.
3. VeebilehtVeebileht ja selle optimeerimine.
3.1 Küpsised – üldised viited.
3.2. Google Analytics.
3.3 On-site turundus ja veebileheveebilehe optimeerimine.
3.4. Taasturundamine / huvipõhine veebireklaam.
3.5. Vastuväite esitamise / keelamise võimalus.
4. Kontakt e-posti vahendusel / telefonikõned.
5. Sotsiaalmeedia pistikprogrammid.
6. Vastuvõtja väljaspool Euroopa Liitu.
7. Seotud sisu.
7.1 YouTube‘i videod.
7.2 Bing-kaardid.
8. Teie õigused.
8.1. Ülevaade.
8.2. Õigus tutvuda andmetega IKÜM-i artikli 15 järgi
8.3. Õigus andmete parandamisele IKÜM-i artikli 16 järgi
8.4. Õigus andmete kustutamisele IKÜM-i artikli 17 järgi
8.5. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele IKÜM-i artikli 18 järgi
8.6. Andmete ülekandmise õigus IKÜM-i artikli 20 järgi
8.7. Õigus esitada vastuväiteid IKÜM-i artikli 21 järgi
9. Kontaktisik.
9.1. Kontaktisik teie andmekaitseõiguste küsimustes või nende kasutamisel.
9.2. Kontaktisik andmekaitse küsimustest.
9.3. Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.
10. Töötlemise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed ning ettevõtte andmekaitsespetsialisti kontaktandmed.

1. Ülevaade
Meie veebilehe avamisel vahetatakse mitmesugust teavet Teie lõppseadme ja meie serveri vahel. Sealjuures võib tegemist olla ka isikuandmetega. Selliselt kogutud teavet kasutatakse muuhulgas meie veebilehe optimeerimiseks või selleks, et kuvada Teie lõppseadme brauseris reklaami.


2. Meie veebilehe külastamine
Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus
Meie veebilehe külastamisel saadetakse Teie lõppseadmes kasutatava brauseri vahendusel automaatselt ja ilma et Te selleks midagi tegema peaksite
•    päringut tegeva interneti kasutamist võimaldava seadme IP-aadress,
•    päringu kuupäev ja kellaaeg,
•    vaadatud faili nimi ja internetiaadress,
•    veebileht/rakendus, mille kaudu päring tehti (eelnevalt külastatud internetiaadress),
•    brauser, mida Te kasutate, ja vajaduse korral ka Teie internetühendusega arvuti operatsioonisüsteem, samuti
•     internetiühenduse pakkuja nimi, mis salvestatakse meie veebilehe serverisse ja ajutiselt nn logifaili järgmistel eesmärkidel:
•    sujuva side algatamise tagamiseks,
•    meie veebilehe/rakenduse mugava kasutamise tagamiseks,
•    süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse analüüsimiseks.


IP-aadressi töötluse õiguslik alus on IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi tuleneb ülal loetletud andmetöötluse eesmärkidest.


Säilitamise tähtajad / säilitamise tähtaegade määramise kriteeriumid

Andmeid salvestatakse seitsmeks päevaks ja kustutatakse seejärel automaatselt.


3. Veebileht ja selle optimeerimine


3.1 Küpsised – üldised viited
Me kasutame ELIKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f alusel oma veebilehel niinimetatud küpsiseid. Meie huvi optimeerida oma veebilehte tuleb sealjuures pidada eelnevalt nimetatud eeskirja mõttes õigustatuks. Küpsiste puhul on tegemist väikeste failidega, mis salvestatakse Teie lõppseadmesse (sülearvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefoni jne), kui Te külastate meie veebilehte. Küpsised ei kahjusta Teie lõppseadet, need ei sisalda viiruseid, Trooja hobuseid ega muud pahavara. Küpsisesse paigutatakse teave, mis tuleneb seosest konkreetselt kasutatud lõppseadmega. See ei tähenda, et me saaksime selle kaudu tuvastada Teie isiku. Küpsiste kasutamise eesmärk on ühelt poolt Teile meie teenuste kasutamise meeldivamaks tegemine. Me kasutame nn seansiküpsiseid, et tunda ära, et Te olete juba külastanud meie veebilehe konkreetseid lehti. Need kustutatakse automaatselt, kui te olete meie veebilehelt lahkunud. Lisaks sellele kasutame me samuti kasutajasõbralikkuse eesmärgil ajutisi küpsiseid, mis salvestatakse kindlaksmääratud ajavahemikuks Teie lõppseadmesse. Kui Te külastate meie teenuste kasutamiseks meie lehekülge uuesti, tuntakse automaatselt ära, et Te olete meie juures juba olnud, mida Te olete sisestanud ja millised olid Teie seadistused, et Te ei peaks neid uuesti sisestama.


Teisalt kasutame me küpsiseid, et koguda meie veebilehe kasutamise kohta statistikat, et optimeerida meie pakkumisi ja kuvada spetsiaalselt Teile kohandatud teavet. Need küpsised võimaldavad meil siis, kui Te taas meie lehekülge külastate, automaatselt tuvastada, et Te olete meie juures juba olnud. Need küpsised kustutatakse automaatselt kindlaksmääratud aja möödumisel. Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt. Te saate oma brauserit seadistada ka nii, et küpsiseid ei salvestataks Teie arvutisse või et enne uue küpsise paigutamist kuvatakse alati vastav viide. Küpsiste täielik deaktiveerimine võib aga viia selleni, et Te ei saa kõiki meie veebilehe funktsioone kasutada.


Ülevaate kasutatud küpsistest koos muu teabega (nt salvestamise kestus) leiate Te meie küpsiste eeskirjadest.

3.2. Google Analytics


Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus
Meie veebilehe vajadustele vastava kujundamise ja jätkuva optimeerimise eesmärgil kasutame me IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel Google Analyticsit, Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google“) veebianalüüsi teenust. Meie õigustatud huvi tuleneb esitatud eesmärkidest. Selles kontekstis luuakse pseudonüümi all esitatavad kasutajaprofiilid ja kasutatakse küpsiseid. Küpsis salvestab sealjuures järgmist teavet selle kohta, kuidas Te veebilehte kasutate:
•    brauseri tüüp/versioon,
•    kasutatud operatsioonisüsteem,
•    Referrer-URL (eelmine külastatud internetiaadress),
•    pöörduva arvuti hostinimi (IP-aadress),
•    serveripäringu kellaaeg.


Seda teavet kasutatakse meie veebilehtede kasutamise analüüsimiseks, et koostada veebilehe aktiivsuse aruandeid ja osutada muid veebilehe ning interneti kasutamisega seotud teenuseid turu-uuringute eesmärgil ja nende veebilehtede vajaduspõhise kujundamise tarvis. IP-aadressid muudetakse anonüümseks, nii et neid ei ole võimalik seostada (niinimetatud IP-masking).


Te saate vältida küpsise paigaldamist, kui seadistate vastavalt oma brauseri tarkvara. Rõhutame aga, et sellisel juhul ei ole vajaduse korral võimalik selle veebilehe kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada. Lisaks sellele saate Te keelata küpsiste tekitatud ja veebilehe kasutamisega seotud andmete (sh Teie IP-aadressi) kogumise ning ka nende andmete töötlemise Google‘i poolt, kui Te laadite alla ja paigaldate selle brauseri lisa. Alternatiivina brauseri lisale, eriti mobiilsete lõppseadmete brauserite puhul, on Teil võimalik Google Analyticsi andmekogumine keelata, klõpsates sellele lingile. Paigaldatakse loobumisküpsis (opt-out-cookie), mis takistab edaspidi Teie andmete kogumist selle veebilehe külastamisel. Loobumisküpsis toimib ainult selles brauseris ja ainult meie veebilehel ning paigaldatakse Teie seadmesse. Kui Te kustutate selles brauseris küpsised, siis peate Te loobumisküpsise uuesti paigaldama. Lisateavet andmekaitse kohta seoses Google Analyticsiga leiate Google Analyticsi veebilehelt.


Vastuvõtja / vastuvõtjate kategooriad:
Teave, mida see küpsis tekitab, saadetakse Google'i serveritesse USA-s ja salvestatakse seal. Meile teadaolevalt ei seostata Teie IP-aadressi mitte ühelgi juhul Google‘i muude andmetega. Neid andmeid antakse vajaduse korral kolmandatele isikutele edasi, kui see on ette nähtud seadusega või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid tellimustööna.


Säilitamise tähtajad / säilitamise tähtaegade määramise kriteeriumid
IP-aadressi anonüümseks muutmise järel ei ole Teie isiku tuvastamine enam võimalik. Statistiliselt töödeldud andmed kustutakse Google Analyticsist 24 kuu möödumisel. Google Analyticsi alusel tehtud aruandes ei eksisteeri enam seost isikuga.


3.3 On-site turundus ja veebilehe optimeerimine


Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus
Meie veebilehel kogutakse ja töödeldakse küpsiste abil teavet, et optimeerida meie veebilehti ning nendel kuvatavat reklaami. Selle eesmärgiks on eelkõige tagada, et Teile kuvatakse senise kasutuskäitumise alusel lõppseadmes üksnes sellist reklaami, mis arvestab Teie tegelikke või arvatavaid huvisid. Sellel otstarbel töödeldud teave sisaldab näiteks andmeid selle kohta, milliste meie tööpakkumiste vastu olete huvi tundnud. Selle andmetöötluse õiguslik alus on IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie veebilehtede optimeerimine paremate pakkumiste tegemiseks ja selle vältimiseks, et Teile kuvatakse reklaami, mis ei paku Teile huvi, on sealjuures nii Teie kui ka meie huvides. Andmete kogumine ja töötlemine toimub üksnes pseudonüümi abil ning see ei võimalda meil Teid tuvastada. Eriti ei seostata teavet Teid puudutavate isikuandmetega.


Vastuvõtja / vastuvõtjate kategooriad:
Andmete vastuvõtjad on teenusepakkujad, kes töötlevad kohapealse turunduse ja veebilehe optimeerimise raames ülal nimetatud andmeid ning kes töötlevad Teie andmeid lepingu alusel üksnes sihtotstarbeliselt vastavalt meie juhenditele.


Säilitamise tähtajad / säilitamise tähtaegade määramise kriteeriumid
Siin kasutatud küpsised ja nendes sisalduv teave salvestatakse vastavalt küpsiste eeskirjadele ning need kustutatakse vastuväite korral viivituseta. Täiendava info nende teenusepakkujate kasutatud küpsiste kohta leiate meie küpsiste eeskirjadest.


3.4. Taasturundamine / huvipõhine veebireklaam
Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus
Me kasutame erinevate pakkujate taasturundamise tehnoloogiaid. See võimaldab meil meie veebipakkumisi Teie jaoks sobivamalt huvitavamaks teha. Selleks kasutatakse küpsiseid, mis analüüsivad pseudonüüme kasutades huviga seotud andmeid. Sealjuures kogutakse turunduseesmärkidel anonüümsel kujul andmeid Teie internetikäitumise kohta, salvestatakse küpsis-tekstifailid Teie arvutisse ning analüüsitakse neid algoritmi põhjal. Selleks analüüsime me punktides 3.1 kuni 3.4 loetletud teenusepakkujate abil, milliseid meie tööpakkumisi olete meie veebilehel vaadanud. Järgnevalt on võimalik sihipäraselt kuvada tööpakkumisi Teile huvitavate isikustatud reklaamiribadena meie partnerite veebilehtedel. Ühelgi juhul ei ole võimalik neid andmeid kasutada selle veebilehe külastajate isiku tuvastamiseks. Sealjuures ei töödelda otseselt isikuga seotud andmeid ja ei lingita ka kasutajaprofiilidele, millel on isikuga seotud andmeid. Selle andmetöötluse alus on IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Kasutatavate taasturundusmeetmete abil soovime me tagada, et Teile kuvatakse lõppseadmes üksnes Teie tegelikele või arvatavatele huvidele suunatud reklaami. Teie mittetülitamine huvi mitte pakkuvate reklaamide kuvamisega on sealjuures nii Teie kui ka meie huvides.


Kui Te sellest hoolimata ei soovi, et kuvatakse isikustatud ribareklaami, on Teil sellele andmekogumisele ja -salvestamisele tulevikus võimalik esitada vastuväide:
•    Klikkides igal ribareklaamil kuvatavale nupule (nt „i“) jõuate Te pakkuja vastavale veebilehele. Seal selgitatakse Teile veel kord taasturundamise tehnoloogia süsteemi ja pakutakse keelamise võimalust (opt-out). Kui Te keelate pakkuja, salvestatakse Teie arvutisse nn loobumisküpsis, mis takistab edaspidi vastava pakkuja ribareklaami kuvamise. Palun arvestage, et see keelamine saab toimuda üksnes Teie arvutist ja et vastavaid loobumisküpsiseid ei tohi Teie arvutist kustutada.
•    Alternatiivina saate kasutada ka punktide 3.1 kuni 3.4 loetletud vastuväite esitamise võimalusi. Lisaks saate veebilehel http://www.youronlinechoices.com/ keelata ära paljude Euroopa interaktiivse digitaalse reklaami liidu (European Interactive Digital Advertising Alliance, www.edaa.eu/european-principles/) iseorganiseerunud liikmete huvipõhise reklaami, kaasa arvatud Lidli oma, kasutades nn eelistuste haldamist. Pange tähele, et loobumisküpsis paigaldatakse Teie arvutisse. Niipea kui Te selle kustutate, kuvatakse Teile uuesti huvipõhist reklaami.


Vastuvõtja / vastuvõtjate kategooriad:
Me kasutame oma veebilehel erinevate pakkujate taasturundamise tehnoloogiaid, mis töötlevad taasturundamise raames eelpool nimetatud andmeid. Täiendavat infot nende teenusepakkujate kasutatud küpsiste kohta leiate meie küpsiste eeskirjadest.


Säilitamise tähtajad / säilitamise tähtaegade määramise kriteeriumid
Taasturundamiseks kasutatud küpsised ja neis sisalduv teave salvestatakse küpsiste eeskirjades nimetatud ajaks ning kustutatakse seejärel automaatselt.


3.5. Vastuväite esitamise / keelamise võimalus
Punktides 3.3. ja 3.4 selgitatud taasturundamise tehnoloogiaid saab keelata Teie brauseris asjaomaste küpsiseseadistustega (vt ka punkt 3.1.) Lisaks sellele on teil võimalik keelata huvipõhist isikustatud reklaami nn eelistuste haldamise kaudu.


4. Kontakt e-posti vahendusel / telefonikõned
Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus:
Loomulikult käsitleme me isikuandmeid, mida Te meile e-posti teel saadate, konfidentsiaalsetena. Me kasutame teie andmeid üksnes eesmärgistatult, Teie päringu töötlemiseks. Andmetöötluse õiguslik alus on IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie ja Teie samaaegne (õigustatud) huvi andmetöötluse vastu tuleneb eesmärgist vastata Teie päringutele, vajadusel lahendada olemasolevad probleemid ja seega säilitada ja toetada Teie rahulolu meie veebilehe kasutajana.


Vastuvõtja / vastuvõtjate kategooriad
Me välistame põhimõtteliselt andmete edastamise kolmandatele isikutele. Erandkorras töötlevad meie tellimusel andmeid volitatud töötlejad. Nad on hoolikalt välja valitud, peale selle meie poolt auditeeritud ning seotud IKÜM-i artikli 28 kohaste lepinguliste kohustustega.


Säilitamise tähtajad/ säilitamise tähtaegade määramise kriteeriumid
Kõik isikuandmed, mille saadate meile päringutes (soovitus, kiitus või kriitika) e-posti või telefoni teel, kustutatakse või muudetakse hiljemalt 3 kuu pärast antud lõplikku vastust anonüümseks. Kogemused on näidanud, et 3 kuu möödumisel ei esitata tavaliselt enam meie vastuste kohta küsimusi. Oma õiguste kasutamisel (vt all) salvestatakse pärast lõplikku vastust Teie isikuandmed 3 aastaks tõendamise otstarbel, et andsime Teile piisavalt teavet ja et seadusest tulenevatest nõuetest peetakse kinni.


5. Sotsiaalmeedia pistikprogrammid
Andmetöötluse eesmärgid / õiguslik alus
Me kasutame oma kodulehel Teie nõusolekul vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile f sotsiaalvõrgustike Facebook, Google+, Twitter, XING ja LinkedIn sotsiaalseid pistikprogramme, et nende kaudu muuta meie ettevõte veelgi enam tuntuks. Asjaomane pakkuja peab tagama, et tegevus vastaks andmekaitsenõuetele. Kaitsmaks meie veebilehe külastajaid võimalikult hästi, kaasatakse need pistikprogrammid nn topeltklõpsu meetodil. See tähendab, et kui külastate meie lehekülge, ei edastata alguses pistikprogrammide pakkujatele põhimõtteliselt isikuandmeid. Te saate topeltklõpsuga aktiveerida deaktiveeritud sotsiaalmeedia pistikprogramme.  Meie veebilehega seotud sotsiaalmeedia pistikprogrammid on vaikimisi aktiveerimata. Pistikprogramm aktiveeritakse alles siis, kui klõpsate pistikprogrammi sümbolile. Isikuandmed edastatakse asjaomasele sotsiaalmeedia teenusepakkujale alles pärast aktiveerimist. Pistikprogramm, mille olete aktiveerinud, loob vahetult Teie brauseri kaudu seose Teie valitud sotsiaalmeedia pakkujaga. Seda aktiveerimist on võimalik igal ajal deaktiveerida. Deaktiveerimisprotsessi tulemusena ei kustutata andmeid, mis on juba asjaomasele sotsiaalmeedia pakkujale edastatud. Teil on õigus oma nõusolek tulevikku suunatud toimega igal ajal tagasi võtta. Tagasi saab võtta sotsiaalmeedia pistikprogrammide deaktiveerimisega.


Me ei kontrolli kogutavaid andmeid ega andmete töötlemise protsesse, samuti ei tea me, milline on andmete kogumise täielik ulatus ning töötlemise eesmärk.


Pistikprogrammi pakkuja salvestab Teie kohta kogutud andmed kasutajaprofiilina ja kasutab neid reklaami, turu-uuringu või veebilehe vajaduspõhise kujundamise eesmärkidel. Andmete kasutamise eesmärk (ka sisselogimata kasutajate puhul) on vajadustele vastava reklaami kuvamine ja teiste sotsiaalvõrgustike kasutajate teavitamine Teie tegevusest meie veebilehel. Teil on igal ajal õigus nende kasutajaprofiilide loomise lubamine tulevikku suunatud toimega tagasi võtta, selle õiguse kasutamiseks tuleb Teil pöörduda asjaomase pistikprogrammi pakkuja poole. Pistikprogrammide abil pakume me Teile võimalust suhelda sotsiaalvõrgustike ning teiste kasutajatega, et saaksime oma pakkumist veelgi paremaks teha ja seda Teie kui kasutaja jaoks huvitavamalt kujundada.


Andmete edastamine toimub sõltumata sellest, kas Teil on pistikprogrammi pakkuja konto ja kas Te olete sisse logitud. Kui Te olete pistikprogrammi pakkuja veebilehele sisse logitud, lingitakse andmed, mida me oleme kogunud, otseselt Teie pistikprogrammi pakkuja juures oleva kontoga. Kui Te klõpsate aktiivsele nupule ja lingite näiteks lehekülje, salvestab pistikprogrammi pakkuja ka selle teabe Teie kasutajakontole ja annab selle Teie kontaktidele avalikult teada. Me soovitame Teil logida end regulaarselt peale sotsiaalvõrgustiku kasutamist sellest välja, eriti aga tuleks seda teha enne nupu aktiveerimist, sest nii saate vältida pistikprogrammi pakkuja juures seostamist teie profiiliga.


Vastuvõtja / vastuvõtjate kategooriad:
Me kasutame oma veebilehel järgmiste pakkujate sotsiaalmeedia pistikprogramme.


Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa, privaatuspoliitika. Facebook tunnustab ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield.

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Iirimaa; privaatsuspoliitika. Google tunnustab ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Iirimaa; privaatuspoliitika. Twitter tunnustab ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield.

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Saksamaa; privaatuspoliitika.

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2 Iirimaa, privaatuspoliitika. LinkedIn tunnustab ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield.
Säilitamise tähtpäevad / säilitamise tähtpäevade määramise kriteeriumid
Meil ei ole teavet pistikprogrammi pakkujate kogutud andmete kustutamise kohta.


6. Vastuvõtja väljaspool Euroopa Liitu
Kui arvata välja punktide 3.2, 5. ja 7 all kirjeldatud töötlemine, ei anna me Teie isikuandmeid edasi vastuvõtjatele, kelle asukoht on väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.


Punktide 3.2 ja 7.1 all nimetatud töötlemise tagajärjel edastatakse andmed Google LLC serverisse. Need serverid asuvad osaliselt USA-s.


Punkti 5 all nimetatud töötlemise tagajärjel edastatakse andmed Google LLC., Facebook Inc., Twitter Inc. ja LinkedIn Corporationi serverisse. Need serverid asuvad osaliselt USA-s.


Punkti 7.2. all nimetatud töötlemise tagajärjel edastatakse andmed Microsoft Corporationi serverisse. Microsoft Corporation osaleb ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield.


USA osas on Euroopa Komisjon 12.07.2016 otsusega langetatud otsus, et Euroopa Liidu ja USA vahelise andmekaitseraamistiku Privacy Shield normide näol on olemas asjakohane andmekaitsetase (nn „piisavat kaitset käsitlev otsus“ vastavalt IKÜM artiklile 45). Punkti 6 all nimetatud teenusepakkujad on sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt.


7. Seotud sisu
7.1 YouTube‘i videod
Me oleme oma veebipakkumistega sidunud YouTube’i videosid, mis on salvestatud veebilehel http://www.YouTube.com ning mida saab taasesitada otse meie veebilehelt. Need kõik on seotud „laiendatud andmekaitserežiimiga”, mis tähendab, et YouTube'ile ei saadeta Teie kui kasutaja kohta mingeid andmeid, kui Te ei vaata videosid. Andmed edastatakse alles siis, kui Te vaatate videosid. Me ei saa sellist andmete ülekannet mõjutada.


Täiendavat teavet YouTube’i andmekogumise ja nende töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta leiate pakkuja andmekaitsetigimustest. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et kaitsta oma privaatsust. YouTube’i aadress ja andmekaitsetingimused: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Iirimaa.


7.2 Bing-kaardid
Me kasutame sellel veebilehel Bing-kartide pakkumist. See võimaldab meil kuvada Teile interaktiivseid kaarte otse meie veebilehel ning võimaldab Teil mugavalt kasutada kaardifunktsiooni Teie läheduses paiknevate tööpakkumiste leidmiseks.
Bing-kaarte kasutatakse, et kujutada meie veebipõhiseid pakkumisi atraktiivsemalt ja võimaldada hõlpsamalt üles leida meie veebilehel nimetatud kohti. See on õigustatud huvi vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile f.


Meie veebilehte külastades saab Bing-kartide pakkuja Microsoft Corporation teabe teie sisenemise kohta meie veebilehe asjaomasele alamlehele. Bing-kaartide funktsioonide kasutamiseks on vajalik internetisuhtluse raames töödelda Teie IP-aadressi. Neid töödeldakse reeglina Microsofti serveris USA-s.


Me ei saa mõjutada Bing-kaartide konkreetset andmetöötlust. Täiendavat teavet Bing-kaartide andmetöötluse eesmärgi ja ulatuse kohta leiate pakkuja andmekaitse-eeskirjadest. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et kaitsta oma privaatsust. Bing-kaartide aadress ja andmekaitse-eeskirjad: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.


8. Teie õigused
8.1. Ülevaade
Lisaks meile antud nõusolekute tagasivõtmise õigusele on Teil seaduses nimetatud eelduste esinemise korral veel ka muud õigused:
•    IKÜM-i artikli 15 ja Eesti isikuandmete kaitse seaduse § 24 järgi on teil õigus teabele teie isikuandmete kohta, mida me salvestame,
•    õigus andmete parandamisele või mittetäielike isikuandmete täiendamisele IKÜM-i artikli 16 järgi,
•    õigus Teie salvestatud andmete kustutamisele IKÜM-i artikli 17 järgi ja Eesti isikuandmete kaitse seaduse § 25 järgi,
•    õigus teie andmete töötlemise piiramisele IKÜM-i artikli 18 järgi,
•    õigus andmete ülekandmiseks IKÜM-i artikli 20 järgi,
•    õigus esitada vastuväiteid IKÜM-i artikli 21 järgi.


8.2. Õigus tutvuda andmetega IKÜM-i artikli 15 järgi
IKÜM-i artikli 15 lõike 1 järgi on Teil õigus taotluse alusel saada tasuta teavet andmete kohta, mida me oleme Teie isiku kohta salvestanud. See hõlmab eelkõige:
•    isikuandmete töötlemise eesmärke,
•    töödeldavate isikuandmete kategooriaid,
•    vastuvõtjaid või vastuvõtjate kategooriaid, kellele avaldati või avaldatakse edaspidi Teid puudutavaid isikuandmeid,
•    Teid puudutavate isikandmete säilitamise kavandatavat tähtaega või, kui konkreetseid andmeid selle kohta ei ole võimalik anda, säilitamise tähtaegade määramise kriteeriumeid,
•    olemasolevat õigust parandada või kustutada Teid puudutavaid isikuandmeid, õigust piirata töötlemist vastutava isiku poolt või õigust esitada vastuväide sellisele töötlemisele,
•    õigust esitada kaebus järelevalvet teostavale asutusele,
•    kogu käsutuses olevat teavet andmete päritolu kohta, kui isikuandmeid ei saadud asjasse puutuvalt isikult,
•    teavet IKÜM-i artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise kohta ning sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise töötlemise tähtsus ning prognoositavad tagajärjed andmesubjekti jaoks.
Kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, on Teil õigus olla IKÜM-i artikli 46 järgi asjakohastest edastamisega seotud kaitsemeetmetest teavitatud.


8.3. Õigus andmete parandamisele IKÜM-i artikli 16 järgi
Teil on õigus meilt nõuda, et me parandaksime viivituseta teid puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on Teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava avalduse esitamise teel.


8.4. Õigus andmete kustutamisele IKÜM-i artikli 17 järgi
Teil on õigus meilt nõuda, et me kustutataks viivituseta Teid puudutavad isikuandmed, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:
•    isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud,
•    Te võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a kohaselt ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks,
•    Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes IKÜM-i artikli 21 lõike 1 või lõike 2 kohaselt ja IKÜM-i artikli 21 lõike 1 alusel ei ole töötlemiseks ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid,
•    isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult,
•    isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita õigusalast kohustust,
•    isikuandmeid koguti seoses IKÜM-i artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega.
Juhul kui me oleme isikuandmed avalikustanud ja me oleme kohustatud need kustutama, võtame kättesaadavat tehnoloogiat ning rakendamise kulusid arvestades tarvitusele mõistlikud abinõud, sealhulgas tehnilised meetmed, et teavitada kõnealuseid isikuandmeid töötlevaid kolmandaid isikuid sellest, et Te nõuate ka neilt kõnealustele isikuandmetele osutavate linkide või andmekoopiate või -korduste kustutamist.


8.5. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele IKÜM-i artikli 18 järgi
Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:
•    Te vaidlustate isikuandmete õigsuse,
•    isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist,
•    vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või
•    Te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes IKÜM artikli 21 lõike 1 kohase vastuväite, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.


8.6. Andmete ülekandmise õigus IKÜM-i artikli 20 järgi
Teil on õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks, kui
•    töötlemine põhineb IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktis a või artikli 9 lõike 2 punktis a osutatud nõusolekul või artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud lepingul ning
•    neid töödeldakse automatiseeritult.
Kui Te kasutate andmete ülekandmise õigust, on Teil õigus nõuda, et vastutav töötleja edastaks andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik.


8.7. Õigus esitada vastuväiteid IKÜM-i artikli 21 järgi
IKÜM-i artikli 21 lõike 1 eelduste korral eksisteerib õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid andmete töötlemise suhtes.
Eelnimetatud üldine õigus esitada vastuväiteid kehtib kõikidele käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatud töötlemise eesmärkidele, mida töödeldakse IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Erinevalt spetsiaalsele õigusele esitada vastuväiteid andmete töötlemisele reklaami eesmärgil (vt eelkõige punkt 3.6) oleme me IKÜM-i kohaselt kohustatud rakendama sellist üldist vastuväidet vaid siis, kui Te nimetate selleks ülekaaluka tähtsusega põhjuseid, nt võimalikku ohtu elule või tervisele.


9. Kontaktisik
9.1. Kontaktisik teie andmekaitseõiguste küsimustes või nende kasutamisel
Küsimustes, mis puudutavad veebilehte või Teie õiguste kasutamist Teie andmete töötlemisel (andmekaitseõigused) võtke meiega ühendust:
andmekaitse@lidl.ee


9.2. Kontaktisik andmekaitse küsimustest
Kui Teil on täiendavaid küsimusi oma andmete töötlemise kohta, võite pöörduda Lidl Eesti OÜ andmekaitsespetsialisti poole (vt punkt 10).


9.3. Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele
Teil on lisaks sellele õigus igal ajal esitada kaebus asjaomasele andmekaitse järelevalveasutusele. Selleks võite pöörduda andmekaitse eest vastutava riikliku järelevalveasutuse – Andmekaitse Inspektsiooni poole (telefon +372 627 4135; e-posti aadress info@aki.ee; postiaadress Tatari 39, Tallinn 10134).


10. Töötlemise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed ning ettevõtte andmekaitsespetsialisti kontaktandmed
Andmekaitsetingimused kehtivad andmete töötlemisele Lidl Eesti OÜ (registrikood 14131773, registreeritud aadress A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, e-post info@lidl.ee) poolt („vastutav isik“) ja veebilehe karjaar.lidl.ee jaoks. Lidl Eesti OÜ andmekaitsespetsialistiks on määratud Advokaadibüroo NOVE OÜ (registrikood 12984303). Andmekaitsespetsialistiga ühenduse võtmiseks pöörduge palun kontaktaadressil andmekaitse@lidl.ee.